Motion Crt Roll 02 August 2018 Second Crt (GD) J Siwendu Third Crt (1A) J Bester Fourth Crt (8A) J Keightley Fifth Crt (8B) J Coppin Supplementary Crt (8C) J Fisher