HIGH COURT ROLLS DATED 26 NOV SECOND CRT (GD) J MODIBA THIRD CRT (1A) J LAGRANGE 27 NOV SECOND CRT (GD) J FISHER THIRD CRT (1A) J COWEN FOURTH CRT (8A) J WINDELL FIFTH CRT (8B) J VAN DER LINDE